Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
ulica Wojska Polskiego 16c
tel. 32 3490212
email : komendant@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Michalik
do góry