Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Planowane kontrole na 2012 rok realizowane w KMP Świętochłowice

 

L. p.

Temat kontroli

Podmioty kontrolowane

Rodzaj kontroli

Termin Realizacji

Nadzorujący realizację

1.

Wykorzystanie testów jednorazowego użytku do wykrywania narkotyków w ślinie prze policjantów Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

problemowa

II kw.

Komendant Miejski

Policji

2.

Postępowanie policjantów przy zlecaniu usług holowania i parkowania na koszt właścicieli i na koszt policji

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji

Wydział Kryminalny

problemowa

III kw.

Komendant Miejski

Policji

 

Planowane kontrole na 2013 rok realizowane w KMP Świętochłowice

 

L. p.

Temat kontroli

Podmioty kontrolowane

Rodzaj kontroli

Termin Realizacji

Nadzorujący realizację

1. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie obiegu dokumentów niejawnych. Wydział Kryminalny problemowa III kw.

Komendant Miejski

Policji

2. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie opracowywania dokumentów niejawnych na stanowiskch Opracowania Dokumentów Niejawnych.

Referat d/w Z PG

Wydział Kryminalny

problemowa IV kw.

Komendant Miejski

Policji

3. Prawidłowości w zakresie prowadzenia wyjaśniających postępowań szkodowych prowadzonych w KMP Świętochłowice. Zespół Finansów i Zaopatrzenia problemowa II kw.

Komendant Miejski

Policji

4. Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2012 rok. Jednoosobowe Stanowisko d/s Kadr i Szkolenia problemowa III kw.

Komendant Miejski

Policji

 

 

Planowane kontrole na 2014 rok realizowane w KMP Świętochłowice

 

L. p.

Temat kontroli

Podmioty kontrolowane

Rodzaj kontroli

Termin Realizacji

Nadzorujący realizację

1. Terminowość rejestracji w KSIP sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego. Wydział Ruchu Drogowego problemowa II kw.

Komendant Miejski

Policji

2. Terminowość rejestracji w KSIP sprawców przestępstw.

Wydział Kryminalny

Referat d/w z PG

problemowa III kw.

Komendant Miejski

Policji

3. Funkcjonowanie zespołu monitorującego. Wydział Kryminalny problemowa IV kw.

Komendant Miejski

Policji

 

Planowane kontrole na 2015 rok realizowane w KMP Świętochłowice

 

L.p.

Temat Kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego


 

Przewidywany termin kontroli

1.

Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie obiegu dokumentów niejawnych.

Wydział Kryminalny


 

III kwartał

2.

Zbadanie i ocena przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie opracowywania dokumentów niejawnych na stanowiskach (ODN).

Wydział Kryminalny

Referat d/w z Przestępczością Gospodarczą

 


 

IV kwartał

 

L.p.

Temat Kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego


 

Przewidywany termin kontroli

1.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników za 2014 roku

Wydział Prewencji


 

II kwartał

2.

Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia


 

III kwartał

3.

Prawidłowość i terminowość sporządzenia kart Mrd – 5 przez funkcjonariuszy WRD KMP Świętochłowice

Wydział Ruchu Drogowego

IV kwartał

 

Planowane kontrole na 2016 rok realizowane w KMP Świętochłowice

 

L. p.

Temat Kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany termin kontroli

1.

Efektywność zabezpieczenia mienia w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych

Referat d/w z Przestępczością Gospodarczą

II kwartał

2.

Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie obiegu dokumentów niejawnych.

Wydział Kryminalny

Referat d/w z Przestępczością Gospodarczą

III kwartał

3.

Prawidłowość i terminowość sporządzania kart Mrd – 5

Wydział Ruchu Drogowego

IV kwartał

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.04.2011
Data modyfikacji 03.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Gruca
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Sliwka
do góry