Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Świętochłowicach mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi. 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:
 

 

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach

E-mail

Telefon
Fax
Komórka organizacyjna
32 3490212
-  Sekretariat Komendanta
  dyzurny@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490200  32 3490244 Zespół Dyżurnych
  prewencja@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490260 -  Wydział Prewencji
  kryminalny@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490280  Wydział Kryminalny
  rd@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490290  Wydział Ruchu Drogowego
  pg@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490270 -  Referat dw z Przestęp. Gospod.
   32 3490253 -  Rewir Dzielnicowych
  teleinformatyka@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490245  -  Zespół Łączności i Informatyki
  kadry@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490218  -  Zespół Kadr i Szkolenia
  finanse@swietochlowice.ka.policja.gov.pl  32 3490221  -  Zespół Finansów i Zaopatrzenia
   32 3490216  -  Ochrona Informacji Niejawnych 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2012
Data modyfikacji 17.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Sliwka
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Sliwka Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Sliwka
do góry