Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

           Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji, zwany dalej „Komendantem Miejskim”, realizuje zadanie określone w ustawach i przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Świętochłowice.

           Właściwość miejscowa Komendanta Miejskiego jest zgodna z zasadniczym podziałem administracyjnym kraju na powiaty i obejmuje obszar miasta na prawach powiatu- Świętochłowice.

           Siedzibą Komendy jest miasto Świętochłowice ulica Wojska Polskiego 16c (adres do korespondencji: 41-600 Świętochłowice ulica Wojska Polskiego 16c).

           Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 05.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP Katowice
Osoba udostępniająca informację:
Beata Mołas
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Michalik
do góry