Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 

1) Kierownictwo

a) Komendant Miejski Policji

b) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

2) Wydział Kryminalny

3) Zespół Techniki Kryminalistycznej

4) Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą

5) Wydział Prewencji

6) Zespół do spraw Wykroczeń

7) Wydział Ruchu Drogowego

8) Zespół Finansów i Zaopatrzenia

9) Zespół Łączności i Informatyki

10) Jednoosobowe Stanowisko do spraw prasowo-informacyjnych

11) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia

12) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

13) Zespół Prezydialny

14) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 05.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP Katowice
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Gruca
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Michalik
do góry